Eleccions

Mapes

Tots els mapes de les eleccions municipals del 28 de maig del 2023 a Catalunya i Espanya

Catalunya


Candidatura més votada

Filtra

Carregant mapa


Vot per candidatures

Carregant mapa


Candidatura més votada per seccions censals

Carregant mapa


Participació

Carregant mapa


Variació de la participació

Carregant mapa

Barcelona


Candidatura més votada

Carregant mapa


Vot per candidatures

Carregant mapa


Candidatura més votada per seccions censals

Carregant mapa


Participació

Carregant mapa


Variació de la participació

Carregant mapa

Espanya


Candidatura més votada

Filtra

Carregant mapa


Vot per candidatures

Carregant mapa


Participació

Carregant mapa


Variació de la participació

Carregant mapa